9.den - 15.9.2000

Devátý den jsme jeli trajektem navštívit sousední a hlavní ostrov
Liparského souostroví - Lipari.

Lipari Lipari - trajektový přístav Lipari Lipari
Lipari Lipari Lipari Lipari
Lipari Lipari - hrobky Lipari Lipari
Lipari Lipari Lipari Lipari

Bylo asi 33 stupňů ve stínu.

Lipari - Cane finito

Po dopolední prohlídce města jsme přišli
do aliskafového přístavu,

Lipari Lipari Lipari Lipari
Lipari Lipari - odplouvající trajekt Lipari

odkud jsme odjížděli zpět na Vulcano.